• payu
 • SKLEP: 691196816, WŁAŚCICIEL; 790700894
payU

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPORT-FISHING.PL (aktualny na dzień 01 stycznia 2022 roku)  

I. Podstawowe pojęcia;  
Sprzedawca – Firma  SPORT-FISHING Weronika Bukojemska z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Sierakowskiego 10/1 wpisana do rejestru przedsiębiorców: NIP: 7952549547 , REGON: 380838639 .
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sport-fishing.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
  
II. Postanowienia ogólne; 
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sport-fishing.pl.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień 
Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.sport-fishing.pl, telefonicznie oraz e-mailowo na adres sklep@sport-fishing.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

1.Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a-w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b-przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
2.Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
3.Do każdego zamówienia wystawiany jest FAKTURA VAT.
4.Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
Telefon -
- 790700894
- 691196816
- E-mail – sklep@sport-fishing.pl.
- Adres korespondencyjny 
SPORT-FISHING Weronika Bukojemska
ul. Sierakowskiego 10/1
37-700 PRZEMYŚL
5.Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
6.Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 6 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
7.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji.
8.Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru u producentów, dostawców itp.) zamówienie może zostać zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Zaprezentowanie towaru na stronie nie oznacza, iż jest on dostępny w magazynie sport-fishing.pl, Przy zamawianiu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wyspecyfikować jednoznacznie:
- nazwę produktów wraz z ich ilością
- adres do wysyłki
- telefon kontaktowy
9.Modyfikacje zamówień:
Przed upływem jednej doby od dnia zamówienia możliwe jest wykonanie jego modyfikacji, pod warunkiem, iż zamówienie nie zostało już spakowane i wysłane. Modyfikacja powinna być dokonana w formie telefonicznej lub elektronicznej. 
10. Po otrzymaniu zamówienia pracownik sport-fishing.pl sprawdza dostępność zamówionych towarów, a następnie kontaktuje się z klientem (przez telefon, e-mail) w celu poinformowania go dostępności poszczególnego asortymentu.
11. Przy wybraniu opcji – przedpłata na konto, prosimy klientów o niedokonywanie płatności do momentu otrzymania informacji od pracownika sport-fishing.pl o dostępności poszczególnych produktów. Po uzgodnieniu zakresu zamówienia, klient dokonuje przelewu na konto sport-fishing.pl. 
12. Sklep sport-fishing.pl dołoży wszelkiej staranności aby zaprezentowane na stronie internetowej opisy i fotografie produktów możliwie najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty produkt. Jednocześnie nie gwarantujemy, iż nasze opisy nie zawierają pomyłek. Może to być wynikiem nieprawidłowych danych czy też niedokładnych informacji dostarczonych przez dostawców.
13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
14. Wszelkie nieprawidłowości nie są podstawą roszczeń, za wyjątkiem tych które wynikają z przepisów prawa.
    
IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia;
1.Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej GLS..
2.Opłata za wysyłkę;
a) w przypadku przedpłaty na konto:
-do 5 kg: 20 złotych
-od 5 kg do 30 kg: 20 złotych
b) w przypadku płatności przy odbiorze:
do 5 kg; 20 złotych
do 30 kg: 20 złote,
c) elementy o długości powyżej 230cm i wadze do 30 kg;
- 30zł,
W przypadku zamówienia o wartości powyżej 300 zł i wadze do 30 kg, wysyła gratis.
W przypadku glin, sklep pokrywa koszty jednej paczki (do 30 kg). Za pozostałe paczki płaci Klient. Przesyłki realizowane są na terenie Polski. Koszt wysyłki za granice Polski wyliczany jest indywidualnie.
Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest w kolejnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie 48 godzin od daty wysłania za pośrednictwem firmy GLS. Na czas oczekiwania składa się; czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (od 24 do 48 godzin na terenie Polski).
Zamówione produkty z opcją zapłaty: pobranie przy dostawie towaru, zostaną wysłane do kupującego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia. W rzeczywistości ten czas może wynosić 1 lub 2 dni robocze.
Przy złożeniu zamówienia oraz wybraniu opcji przedpłata na konto, towary o potwierdzonej dostępności pakowane są po zaksięgowaniu wpłaty na podanym poniżej koncie bankowym oraz wysyłane w tym samym lub kolejnym dniu roboczym.

V. Formy płatności; 
1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
-za pobraniem – przy odbiorze przesyłki - przelewem na rachunek bankowy PKO BP: 41 1020 4274 0000 1702 0076 9638
-odbiór osobisty
2.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. 
W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
  
VI. Promocje;  
Produkty objęte promocją, nie podlegają dodatkowym rabatom.
  
VII. Reklamacja;
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu. 
Towar zwracany w ramach reklamacji ma być wolny (czysty) od zabrudzeń wynikłych z użytkowania. Towar na którym widoczne są ślady zanęty, gliny itp. nie będzie przyjmowany do reklamacji.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy;
1.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:
SPORT-FISHING Weronika Bukojemska
ul. Sierakowskiego 10/1
37-700 PRZEMYŚL
bądź adres e-mail: sklep@sport-fishing.pl  
3.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.    
4.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
Sport-Fishing
Ul. Piłsudskiego 10d
39-400 Tarnobrzeg  
5.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.  
8.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.  
9.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 
10. Formularz odstąpienia od umowy, dostępny jest jako załącznik do niniejszego Regulaminu. 

IX. Ochrona danych osobowych;
1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

X. Postanowienia końcowe;
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sport-fishing.pl.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

Kontakt

 1. SPORT-FISHING.PL
  SPORT-FISHING Weronika Bukojemska
 2. Adres:
  Sierakowskiego 10/1
  37-700 Przemyśl
 3. Telefon: SKLEP: 691196816, WŁAŚCICIEL; 790700894
 4. E-mail: sklep@sport-fishing.pl, expresstrans2@gmail.com
Wyślij nam swoje pytanie
Wyślij
Zobacz nasz kanał na YouTube
Dodano do koszyka